DISCLAIMER 321 MEDIA

Deze disclaimer ziet op het gebruik van deze website. Door het gebruik van de website accepteert u deze disclaimer. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze disclaimer dient u af te zien van het gebruik van deze website.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van 321Media van toepassing.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 321Media is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de op de website gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden verleend. 321Media aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website. 321Media aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat doordat de website onbereikbaar is of niet naar behoren functioneert.

INFORMATIE VAN DERDEN

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. 321Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.
Wijzigingen

321Media behoudt zich te allen tijde het recht voor de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij gepubliceerd worden.