Privacy beleid 321Media

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. U: iedere gebruiker en / of bezoeker van de website;
c. 321Media: de VOF 321Media, Herestraat 106 te Groningen, info@321media.nl, KvK nummer: 54478502;
d. Website: de website www.321media.nl.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Dit privacy beleid geeft het beleid aan ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers / bezoekers van de website.
1.2 Als u een bestelling plaatst, heeft 321Media uw naam, adresgegevens, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig, om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.

Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 321Media slaat de persoonsgegevens van u op, wanneer u een bestelling plaatst. De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de afhandeling van deze bestelling en de uitvoering van de overeenkomst.
2.2 Wanneer u zich tot 321Media wendt met een verzoek tot informatie of een offerte, verwerkt 321Media de persoonsgegevens om aan dit verzoek te voldoen dan wel om de offerte op te kunnen stellen.
2.3 Met expliciete toestemming van u, gebruikt 321Media de persoonsgegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3 Doorgifte aan derden
3.1 321Media zal de persoonlijke gegevens van u niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling en de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
3.2 Daarnaast is 321Media bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde krachtens dit privacy beleid. 321Media sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 4 Cookies
4.1 321Media maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
4.2 321Media gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de u te onthouden en om bepaalde functies uit het bestelproces te kunnen laten functioneren, zoals het virtuele winkelmandje.
4.3 Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 321Media gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 321Media heeft hier geen invloed op.
4.4 U kunt zelf de browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5 Social media
5.1 Op de website zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (artikel 4).
5.2 Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Artikel 6 Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens
6.1 U hebt het recht de persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Wanneer u de rechten als bedoelt in artikel 6.1 wil uitoefenen, wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient u contact op te nemen met 321Media via inf@321media.nl.

Artikel 7 Bewaartermijn
7.1 321Media slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na het laatste bezoek van de website door u.
7.2 321Media is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in artikel 7.1, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8 Beveiliging
8.1 321Media zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. De gegevens van u zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9 Wijzigingen in het privacy beleid
9.1 321Media heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen.
9.2 Indien 321Media mocht besluiten de privacy beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid. 321Media zal u gedurende een periode van drie maanden met een vermelding op de website op de hoogte brengen van deze wijziging.